Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj

St.KatolickogLaikataADOLF POLEGUBIĆ: Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj

Bibliothek Diaspora croatica, Band 10Glas Koncila, Biblioteka Hrvatska povjesnica, Band 6;
Herausgeber: Glas Koncila und Kroatenseelsorge in Deutschland
Frankfurt am Main – Kroatenseelsorge in Deutschland, 2007
ISBN 978-3-9811785-0-0